Om Workship

 

En ny rörelse för framtidens Direkthandelsentreprenörer!

 

Vad är Direkthandel?

Det är samlingsnamnet för den ”direktförsäljning” som sker genom personliga möten utanför de traditionella försäljningsställena. 

Dessa kan istället ske via  t ex hempartyn, mässor, marknader eller via informationsträffar. I dag har dock den klassiska försäljningen övergått mer och mer till handel och business via internet.
Direkthandel är ett annat sätt att vara småföretagare utan större kapitalinvestering och risker.

Namn som “MLM” = multi level marketing och Nätverksförsäljning är också namn som används för denna typ av småföretagande.

Vad är Workship?

Det är den nya informationskanalen och rörelsen  för dagens och framtidens Direkthandelsentreprenörer. 

peopleMed detta namn och den rörelse som nu tar fart, vill vi sprida och öka kunskapen om denna enklare och friare form av småföretagande, som finns till för alla. Begreppet och loggan ”Workship” handlar om att skapa:

 • en tydligare struktur och gemenskap inom branschen.
 • ett samlingsnamn som ger varje entreprenör en möjlighet att lättare identifiera sitt sätt att arbeta för andra
 • en större känsla av tillhörighet inom branschen
 • en ny ökad förståelse för vad branschen handlar om för människor utanför den

Workships logotype

Namnet “Workship” väver samman de två delar som den här branschen handlar om, sett ur entreprenörens synvinkel.
Ett nytt sätt att arbeta på som bygger på goda relationer människor mellan.
På engelska vävs orden Work (arbete) och Friendship (vänskap) samman till det nya ordet “arbetsskap” = Workship.

WS logga ny NoBkg 300x75

 • Färgen marinblå som ordet Workship är skrivet med, är klassat som en ”business”-färg
 • W:et symboliserar enkelheten, lättheten och det roliga i branschen
 • -”orkship” symboliserar den seriösa strukturella delen av businessen
 • W:ets form symboliserar både en människa med utsträckta armar som säger: “Alla är välkomna”, samt speglar hur businessen kan variera över tid
 • Tre glada ansikten symboliserar glädjen i verksamheten och samtidigt tillväxten. Det börjar med Dig och sedan blir det fler och fler
 • Varje ansikte symboliserar också ett möte mellan två människor som sträcker ut sina armar mot varandra i en hälsning. Det är ju i möten mellan människor som den här branschen sker och utvecklas.
 • Färgerna på ansiktena är RGB (röd, grön, blå), vilka används som grundfärger i additiv färgblandning. Att ansiktena har olika färg ska symbolisera att alla, oavsett kön,  social status eller etnisk bakgrund är välkomna här. RGB-färger är dessutom vanligtvis förknippade med bildskärmar och webb-färger vilket kan symbolisera teknikens framfart inom branschen.

Loggan WORKSHIP inrymmer idag – vad den här branschen handlar om!

It’s Freedom, It’s Fun, It’s the Future!

Header 1

Comments are closed.