Maslows behovstrappa kontra sysselsättningen idag!

Abraham Maslow (1908-1970) var en av våra största forskare kring motivation. 

Han är mest känd för sin behovstrappa, som kommit till nytta inom alla områden – från försvarsmakt till reklamforskning. Det unika med Maslows forskning var att han försökte sammanfoga forskning från olika områden som berörde motivation, medan forskare innan honom främst fokuserat på enskilda områden. 

Maslows behovstrappa eller behovshierarki som den också kallas är en modell som förklarar hur de mänskliga behoven prioriteras. En människas behov kan enligt Maslow delas in i fem kategorier och varje kategori har en viss nivå av prioritering för människan.  Behoven kan alltså existera samtidigt – men behov i de högre kategorierna blir inte viktiga för individen förrän lägre placerade behov uppfyllts.

De fyra första nivåerna innehåller behov som enbart motiverar oss till nya beteenden då de inte är uppfyllda. Du tänker exempelvis bara på att du behöver luft då du inte kan andas, inte på att förverkliga dig själv.

MaslowDen första nivån, det fysiologiska behovet, handlar om att tillgodo se våra grundläggande basbehov som mat, sömn, luft, undvika smärta, att röra på sig mm. När den nivån är uppfylld kan man gå vidare.
Nivå två, trygghetsbehovet, handlar om bl a sådant som säkerhet och trygghet. Människor har ett behov av en stabil vardag, rutiner och enklare regler för att inte känna ångest och rädsla inför hemskheter som skulle kunna hända. När det fungerar går man vidare.
Nivå tre, samhörighets- och kärleksbehovet, handlar om att söka efter gemenskap med andra människor, vänskapsrelationer och kärlek. Vi vill alla känna att vi är en del av något större än oss själva och finner glädjen i att vara tillsammans.
Vid nivå fyra, självkänslobehovet, vaknar behovet av uppskattning. Enklare behov av uppskattning kan handla om makt, kändisskap eller respekt från andra medan mer komplicerade behov är självförtroende, kompetens och självrespekt.
Behov av självförverkligande ligger på den femte och sista nivån i behovshierarkin. Här handlar det inte om ett behov som helt kan uppfyllas, utan ett behov som ständigt förändras. Behovet av att vara den mest kompletta versionen av dig som du kan vara, att utnyttja alla dina resurser och potentialer.

Det är inte alla som når denna nivå  eftersom man först måste tillfredställa underliggande behov för att kunna fokusera på att förverkliga sig själv.

 

Hur står sig Maslows i dag

Om vi jämför Maslows behovstrappa i relation till dagens arbetsmarknad – där konkurrensen hårdnar inom företagsvärlden, arbetslösheten ökar och stressen blir mer påtaglig för de som får stanna kvar – ser vi att mycket kan stämma vad gäller hur vi människor prioriterar våra behov.

ledsen
Så länge de fysiologiska behoven (nivå 1) inte är tillfredsställda kontrollerar de ständigt människans tankar och beteenden eftersom organismen primärt är inställd på överlevnad. Tappar man kontrollen över sin arbetssituation och blir arbetslös, kan man lätt hamna i ett tillstånd av panik då inkomsten förändras drastiskt och man kanske inte längre kan tillgodose vare sig sitt eget eller familjens grundläggande behov, såsom att kunna bo kvar i sin bostad och ha råd till mat. Även den fysiska och psykiska hälsan får sina smällar av oro, krav och oförståelse från samhällets olika delar.
trygghet
Trygghetsbehovet (nivå 2) har mycket att göra med att skapa stabilitet i en föränderlig omvärld. Oftast tänker man inte på detta förrän bristen blir uppenbar. Hamnar man i otrygghet, pga arbetslöshet eller sjukskrivning  t ex stress, depression, utmattning eller minskad arbetskapacitet är rädslan alltför påtaglig för att kunna se till högre behov. Otrygghet är bland de värsta en människa kan råka ut för. Riktiga som inbillade faror för vad som kan komma att hända en själv och familjen kan ta sig allvarliga uttryck. I en sådan fas kan man lätt gå tillbaka till grottstadiet där den egna överlevnaden hamnar i fokus och omtanke om andra hamnar längre ner. Här kan vi se kriminalitet och brutalitet öka i samhället. Även droger och tablettmissbruk för att fly en jobbig vardag, ökar.
Tittar vi på tillhörighets- och kärleksbehovet (nivå 3), så har människan ett stort behov av grupptillhörighet och delaktighet, av (ickesexuell) kärlek och av att känna oss förstådda och behövda. Även om man visserligen kan överleva ensam, så är människan ett flockdjur och strävar efter att minimera känslor av ensamhet. Att förlora ett arbete, bli sjukskriven eller vara tvungen att lägga ner sitt företag kan göra att man inte bara hamnar i ekonomisk knipa och otrygghet, utan även förlorar arbetskamrater och dagliga kontakter med människor som länge funnits i ens liv. Helt plötsligt är man inte längre delaktig i något, eller i någon annans liv, där man haft en känsla av samvaro, glädje och tillhörighet.  Har man dessutom haft en god samvaro och bra arbetskamrater, blir förlusten ännu tyngre. Lägger man ovanpå allt detta, att individen kanske är ensamstående eller annars har ett litet kontaktnät, kan det vara en mycket allvarlig situation att ställas inför.

fundera(Nivå 4) Som handlar om självkänslan handlar om att man anser sig själv ha kompetens nog för att klara sig i livet samt gillandet, erkännandet och uppmärksamheten från andra. När de här behoven är uppfyllda känner sig personen självsäker och värdefull, och på motsvarande sätt leder frustration (brist på självkänsla) till känslor av underlägsenhet, svaghet, hjälplöshet och värdelöshet.
Att inte kunna ta hand om sig själv, att få ”sparken”, att hamna utanför – är faktorer som kan sänka en självkänsla. Ju längre tiden går från det att man tappat ett jobb tills man finner ett nytt, är avgörande för hur långt ner i självkänsla man sjunker. Att upprepade gånger få ett ”Tack för din ansökan, men nej” är något som också skapar känsla av meningslöshet i tillvaron och bristande tro på sig själv.

Vid (nivå 5) självutveckling och självförverkligande kan man se bortom sig själv.  Man kan tack vare att man kan försörja sig själv, har en trygghet i  ett hem, en ordnad tillvaro som fungerar, har ett socialt skyddsnät, gemenskap med andra, pengar på banken, framtidstro med självförtroende och  utveckling både bakom och framför sig – ta itu med att hjälpa andra framåt.  Man kan vara engagerad inom miljö, kvinnofrågor, djurrätt, mänskliga rättigheter, välgörenhet, eller religiösa studier.Frågan är hur många som tar sig hit i dagens stressade och pressade värld, och vad innebär egentligen en alltmer snävsynt tillvaro för oss i samhället!
Maslow anser att innan behoven på en lägre nivå är tillfredsställda, kan man inte gå upp till nästa steg i trappan eftersom dessa tar det mesta av din tid och kraft. Att människor trots allt bör nå nivå 5 oftare, är en förutsättning för att öka på en positiv utveckling i vårt samhälle.

 

Resignera eller ta action?

I kontrast till Maslows teori ligger givetvis citat som, ”Nöden är uppfinningarnas moder” och ”Det är endast i motvind en drake kan stiga”, dvs att svårigheter istället kan trigga människan till att ta action och göra sitt yttersta för att förändra en nedåtgående trend.
Den tanken är visserligen viktig att titta närmare på och värd att påminnas om då den faktiskt triggar ”flykt eller slåss”-mekanismen i människan, dvs att faktiskt ta itu med svårigheterna istället för att resignera och backa bakåt.Men faktum kvarstår ändå – hur länge orkar en individ kämpa?
Förr var det enklare att gå från arbete till arbete. Arbetslöshet varade ett tag, och sedan gick man vidare till annat arbete. Men idag är det inte lika enkelt. Långtidsarbetslösheten är satt på kartan, FAS 3 platserna ökar, beredskaps- och korttidsanställningar ökar. Men vad är dessa anställningar/åtgärder egentligen? Dessa skapar falsk trygghet under kortare perioder. Kanske är det rent av så att många sätter sig själv i större fällor pga dessa korttidsarbeten. För stunden känner man av en viss trygghet, skaffar sig kanske större bostad, tar lån för att köpa något och plötsligt står man utan arbete/åtgärd igen – mer skuldsatt än tidigare! Fler riktiga jobb och mer fördelaktiga villkor för småföretagare är bättre lösningar!

Direkthandel kontra Maslow

Att starta upp ett eget företagande, t ex via direkthandel, gör att en individ kan börja klättra på behovstrappan snabbare ur  ett positivt perspektiv.
Så här kan man kanske beskriva det:

tummeNivå 1 och 2= Jag tar tag i min situation för att trygga min tillvaro och överleva i dagens samhälle
Nivå 3 = Jag startar mitt samarbete tillsammans med andra och får hjälp att sätta igång. Jag känner tillhörighet i ett större sammanhang och känner gemenskap med mina kollegor som hjälper mig att gå vidare
Nivå 4 = Jag känner hur jag kan ta kontrollen över min situation, mitt liv/min familjs liv. Jag börjar damma av mina drömmar igen om en bättre tillvaro. Jag ser positivt på framtiden och min del i den. Jag når erkännande när jag gör framsteg
Nivå 5 = Jag förverkligar mig själv som egen företagare och har kontrollen över mitt liv igen. Jag hjälper även andra att ta sig vidare så som jag själv gjort och fortsätter göra.

OBS!
Vi säger inte att Direkthandel är lösningen på alla problem, men vi säger att med dagens ökade arbetslöshet och konkurrens, det ökande sociala utanförskapet och de ekonomiska problemen som följer i dess väg, så är en väg inom Direkthandel en ”småföretagarform” som måste beaktas ur flera synvinklar än vad som gjorts hittills.
Denna text har tillkommit genom att lyssna på många människors tankar sprungna ur den egna kunskapen av att ha nått de olika nivåerna i livet, och de erfarenheter det fört med sig!