4. Nätverk & marknadsföring

NÄTVERK ÄGER!

I dag är det verkligen nätverk som gäller! Nätverk tekniskt, mänskligt och arbetsrelaterat.
Direkthandeln av idag, väver samman alla dessa nätverk i en och samma bransch.

Fördelarna med att jobba i och via nätverk är många, bl a att det är snabbåtkomligt över hela världen och att det har skapat nya, enkla och lönsamma sätt att driva företagande på. När man dessutom ingår i ett mänskligt nätverk, oavsett i vilken form, slipper man också göra allt jobbet själv, vilket kan kännas skönt och befriande, och man lär sig av andras framgångar och misstag. Att använda nätet som arbetsverktyg gör också att direkthandeln hamnar högt upp på listan när det kommer till arbetssätt som gynnar frihet och självständighet samtidigt som man kan behålla jobb och inkomst. Att enkelt kunna sätta igång ett eget företagande via direkthandel gynnar också företagsamheten i samhället, ökar på hoppet om att kunna försörja sig själv utan att det ska behöva ta för mycket tid och pengar samt kan ge ringar på vattnet för att få fart på kreativitet och nyskapande i samhället –  istället för ett bidragstänk och utanförskap.

Nätverk ägerI dag är nätverkande en enorm del av våra liv. Mängder av människor nätverkar varje dag och finner nya kontakter med andra via bl a sociala medier. Nätet har blivit 2000-talets sätt att umgås!
Tittar man sedan på hur ungdomar vill leva och arbeta, har man en bra måttstock på vad som kommer att öka i framtiden och här spelar teknik och kontakter via nätet en enorm roll. Fråga vilken tonårsförälder som helst  :-)

Nätverk åstadkommer storverk – inom alla områden

kedjaMen det är inte bara ungdomar som nätverkar. Även företagare har sett storheten i att bilda nätverksgrupper, samarbeta och hjälpa varandra att göra affärer.
BNI (Business Network International) är ett framgångsrikt nätverk av företagare som finns på många ställen runt om i världen, även i Sverige. Kortfattat handlar det om grupper av företagare som träffas regelbundet och hjälper varandra att göra affärer via deras stora nätverk av kontakter. Det är tjänster och gentjänster mellan deltagarna som gäller! Teamkollegorna blir din personliga säljkår och via tillgången till deras stora kontaktnät uppstår den verkliga kraften i nätverkandet.  Det här samarbetet ökar chanserna till bra affärer företagare emellan och skapar goda relationer dessutom. Återigen ett bevis för att samarbeta kan skapa mer än konkurrens!

Inom Direkthandel är samarbete ledordet för hela branschen!
Men här är det inte företagare som samarbetar, utan arbetare. Vanliga människor som hjälper varandra att finna en väg till inkomst. De i sin tur använder sig av sitt nätverk av människor som behöver och/eller har uttalat ett behov av att finna en sådan hjälp – och så går stafettpinnen vidare och vidare.
I BNI får man betrakta en tjänst man gör åt en kollega i teamet som ett stärkt samarbete företagare emellan. Nästa gång kan det vara jag som får en gentjänst som kan ge mig en affär som drar in pengar. En person som hjälper en annan att starta upp en direkthandelsbusiness ger inte bara någon en hjälpande hand, utan får också ett tack i form av provision. Det innebär att man direkt får avkastning på sin hjälp från företaget de båda samarbetar med, inte från personen i sig.

Goda relationer – en förutsättning för långvarigt samarbete!

diagramRelationsmarknadsföring (RM) har också blivit ett modeord inom handeln. Förr handlade mycket av handeln om de 4 p:na – produkt, pris,plats och promotion. Men idag är det relationsmarknadsföring som gäller. Där vänder man på begreppen till fördel för interaktion, relation och nätverk.  RM växer sig starkare hela tiden, då det idag inte längre räcker med att konkurrera med en bra produkt på marknaden för att behålla sina konsumenter. Inte ens reklamen orkar längre nå ut med sitt budskap på samma slagkraftiga sätt, då många är trötta på all information som hela tiden försöker nå oss var än vi går.
Företagen inom Direkthandel har gått från direktförsäljningens linda – att skippa den traditionella reklamen helt och istället få ut sina produkter på marknaden via hempartyn – till att i allt högre grad anamma relationsmarknadsföring, teknik och nätverkande som ytterligare sätt att förbättra branschen och skapa långvariga vinna-vinna-koncept för alla inblandade parter. Detta borgar för att människor som kommer in i businessen vill stanna kvar under längre tid.
Relationen mellan företaget, samarbetspartners och kunder är viktiga för alla parter. Den har central betydelse för företagets långsiktiga existens och för att samarbetspartners och kunder ska känna förtroende för sin leverantör/företagspartner och därmed inte byta. Därför har flera företag inom branschen sett över sina kompensationsplaner till förmån för bl a entreprenören, vilken snabbare ska kunna komma upp i högre provisioner och blir dessutom erbjuden ytterligare mervärde genom annat som uppfattas som fördelar, t ex resor, bonus, återbäring på inköp mm.

Framtidens melodi

alla

Men tillbaka till nätverkandet!

Nätverk är framtidens melodi. Nätet tar över mer och mer vad gäller handeln, fler arbetsuppgifter överförs till nätet, information sökes på nätet och vi interagerar med varandra via nätet.  Även inom företag där den mänskliga arbetskraften är central i verksamheten,  såsom inom sjukvård, omsorg och service används nätet för flertalet uppgifter.
För många år sedan var man en lycksökare om man pratade om att starta företag på nätet – idag är man en handlingskraftig företagare som kan göra sig mycket pengar om det faller sig rätt. Tider förändras och nu är det dags för Direkthandeln! Den här branschen är värd sitt erkännande som det fullvärdiga inkomstalternativ den faktiskt ÄR!

Inget kan stoppa den idé, vars tid har kommit!
Nätverkandets tidsålder är här, och den bara ökar inför framtiden!

Så kom med Du också - Du är mer än välkommen!