DH – en affärsmöjlighet i tiden

DH en affärsmöjlighet

Boken “Direkthandel – en affärsmöjlighet i tiden”, lanserades av Liber i mars 2007 och är den första boken om direkthandel på svenska.

Direkthandel är en relativt okänd del av det svenska näringslivet. Den är butikslös och säljer direkt till konsument vid personliga möten.

Boken tar upp ämnen som :

 • Vad är direkthandel
 • Handelns roll och direkthandelns möjligheter
 • Marknadsföring och direkthandel i det värdeskapande
  nätverkssamhället,
 • Handelns kärna: säljmöten i många former
 • Att organisera direkthandel
 • Direktsäljarens personlighet och utveckling
 • Motivation och drivkrafter
 • Kvinnor som företagare i direkthandel
 • Intresseorganisationer och etiska regler

Boken inleddes med kloka ord av Jan Carlzon och den avrundas med kloka ord från två
förgrundsgestalter inom direkthandeln. Den förste är Robert af Jochnick, grundare till Oriflame
och dess styrelseordförande. Han presenterar i En grundares ledstjärnor åtta punkter – ledstjärnor
– för direkthandeln. De har mejslats ut och testats i framgång och motgång och har därför största
trovärdighet. Den andre är Neil Offen, chef för Direct Selling Organization (DSA) som är USAs
motsvarighet till Direkthandelns Förening. Hans inlägg, Why Are We Hot? har behållits på
engelska – det är svårt att översätta utan att dess nyanser går förlorade. Som titeln antyder handlar
det om varför intresset för direkthandel är så stort och växande i USA och världen i övrigt.

Boken riktar sig till alla som vill veta och lära sig mer om Direkthandel ur olika synvinklar.

Läs mer på: http://www.direkthandeln.org/Upload/Docs/pdf/executive_summary_utan_praktikfall.pdf

Comments are closed.