1. Därför Direkthandel

Det butikslösa företaget!

Det som förenar de flesta av oss idag, är att vi  behöver pengar för att klara oss.

Med pengar kan vi köpa den för oss så viktiga tryggheten i form av boende, mat på bordet och kläder på kroppen och ytterligare sådant som finns på varje enskild individs önskelista.Högar med papper

Som det ser ut i skrivande stund, så växer inte de vanliga jobben på träd längre. Pensionsåldern stiger som ett led i att landets resurser minskar och i samma takt som den växer i antalet innevånare. Världsekonomin gungar, och det sätter sina spår av osäkerhet hos alltifrån investerare till företagen själva. Man gör åtstramningar innan ekonomin hinner gräva för djupa hål i företagens fickor och kontentan blir ofta att personalen minskas då de är en stor del av utgifterna. De som blir kvar, dvs nyckelkompetensen, får känna av ännu mer stress och press eftersom de förväntas täcka upp för de som gått. De som nu står till arbetsmarknadens förfogande igen finner i sin tur att de är långt ifrån ensamma och att det behövs mer än ett snyggt CV för att finna ett arbete. Arbetslös idag, betyder att Du måste jaga företag som i sin tur ska bedöma om Du duger för att anställas.

Inom Direkthandeln är det omvänd arbetsmarknad. Här får företagen anstränga sig för att Du ska vilja välja dem. En bild som ju kan kännas trevlig mitt i lågkonjunkturens Sverige!

Men vad är då Direkthandel och varför skulle Du överväga att starta upp ett företagande inom den branschen?

BUSINESSENDirekthandel har länge sammankopplats med försäljning via s.k. hempartyn. Det sättet har länge varit allenarådande inom branschen, då man som oberoende distributör inte haft en vanlig butikslokal dit kunderna kan gå. Att jobba med, och handla produkter via hempartyn, är både ett trevligt och relativt enkelt sätt att arbeta på och medverka i för alla parter. Nackdelen har dock varit att det tar tid att åka ut och hålla hempartyn, att man får ligga ut med pengar för produkter som köpts in för att säljas vidare och att de flesta inte anser sig vara säljare. Av den anledningen har rekryteringen av nya varit svår.

Idag har dock tekniken tagit  branschen vidare i sin utveckling. Inom de mest avancerade Direkthandelsföretagen idag pågår nästan ingen klassisk försäljning alls. Detta sköter istället var och en om via internet och företagets e-butik, oavsett man är kund eller samarbetspartner till företaget. 

Anledningarna till att fler och fler idag väljer att gå in i ett samarbete, är givetvis många. Att det är ett enkelt sätt att kunna ta tag i en inkomstmöjlighet och att driva ett eget företag utan risker, är två av de största anledningarna. Idag kan du, tillsammans med ett Direkthandelsföretag som anammat tekniken fullt ut, starta upp ditt “företag på fickan” samma dag. Du behöver bara ha tillgång till en dator, surfplatta eller en nyare mobiltelefon, s.k. smart-phone.

Framtidens sätt att arbeta handlar mycket om teknik, men lika mycket om entreprenörskap. Idag använder man oftare ordet ”entreprenör” istället för ”direktförsäljare” eller “oberoende distributör” då de termerna inte längre stämmer in på det nya sättet att driva businessen. E-handeln idag ökar också kraftigt och de mest framgångsrika företagen inom branschen lägger mer och mer av sin försäljning på nätet. Detta gör att varje entreprenör blir mer flexibel i sitt arbete samt behöver lägga mindre tid på sitt entreprenörskap än tidigare. Just detta nya och lättare sätt att driva sin business, har gjort att branschen idag ökar kraftigt då den tilltalar fler och fler människor.

starta upp

Idag finns det ca 700 direkthandelsföretag i världen, varav ca 50 i Sverige. Direkthandeln omsätter i Sverige ca 1,5 miljarder sek/år och ca 120 000 säljare är aktiva. USA och Japan är fortfarande de länder som ligger i topp vad gäller direkthandelsföretag. (Hämtat från www.direkthandeln.org) .


Överallt finner vi idag människor, inom alla samhällsklasser, som väljer att bli sin egen entreprenör inom Direkthandel. Människor som har all motivation i världen för att hitta en annan väg till inkomst än de två vanligaste. Det kan vara arbetssökande som har tappat tron på att någonsin hitta en klassisk anställning igen, människor som bankar huvudet mot den berömda väggen gång på gång och tycker livet har tappat mening och mål pga att ekorrhjulet stjäl det mesta. Men det kan lika gärna handla om en företagare som behöver en extra inkomst för att känna sig tryggare eller återigen andra, hög- som lågavlönad, som genom ett nytt arbetssätt vill kunna frilägga mer tid för sig själva och göra andra saker i livet. Ingen bransch idag kan egentligen mäta sig med direkthandeln när det kommer till ett enklare sätt att arbeta på, även om inte företaget i sig kan lämna någon garanti på en återkommande fast månadslön i X-antal kronor.

Downshifting – ny trend i samhället

Idag växer det dessutom sakta men säkert fram en ny trend i samhället, samtidigt som direkthandeln ökar i antal medlemmar, en trend som kallasDownshifting“.

gladFörkortat och förenklat handlar den om att jobba mindre och leva mer, något som går utmärkt hand i hand med Direkthandelsmodellen för att skaffa sig en inkomst.  För utan inkomst har vi än så länge mycket svårt att klara ens de grundläggande behoven på ett tillfredsställande sätt.

Tekniken och den globala kommunikationen mellan människor gör att detta i dag är en framtidsbransch att räkna med. Den är en av få branscher, om inte den enda, som kan göra en entreprenör av varje människa som vill. Detta oavsett vilken ålder, kön, utbildning eller kulturell tillhörighet man har. Du behöver bara ha en vilja att vilja. På så vis främjar branschen också den sociala gemenskapen mellan alla slags människor. Det spelar ingen roll vem du är, du får hjälp på vägen i ditt entreprenörskap.

I sin bok ”Den globale entreprenören” skriver Richard Branson, en av världens mest framgångsrika entreprenörer, så här om framtiden och det gamla sättet att arbeta:

Richard Branson

”I flera århundraden – och inte minst sedan den industriella revolutionen på sjuttonhundratalet – har industrierna krävt människoliv, och det har bidragit till ge affärslivet dåligt rykte. Män och kvinnor har tvingats anpassa sig till mekaniska arbetsformer. De har behandlats som boskap (i många fall bokstavligen). Under min levnadstid har omvälvningar inom politik, forskning och teknik förändrat arbetets natur, särskilt i industriländerna. För somliga av oss är det mycket lyckosamt att vi alla måste tänka mindre som anställda och mer som entreprenörer. Eran med ”livslånga anställningar” är över – äntligen!”

Direkthandel och sysselsättningen

Idag är sysselsättningen en av de viktigaste frågorna, oavsett vilket parti man lyssnar till.
Hur ska vi få fart på sysselsättningen så människor slipper bli utförsäkrade och dessutom hamna utanför det sociala samspelet vilket ett arbete ger en, förutom lönen? Vi är nog alla eniga om att vi behöver sysselsättning, men det måste finnas någon mening med det. Mening för människan.

En fas 3 plats kan visserligen vara ett sätt att ta sig ut på arbetsmarknadsarenan för långtidsarbetslösa. Men kan också kännas som en förvaring i stället för en anställning. Även vanliga anställningar blir svårare att finna då högpresterande spetskompetenser jagas med blåslampa medan resten kan hyras in vid behov. Att starta eget, den klassiska vägen, kräver också sitt i form av idéer, kunnande och ekonomiska risker, och är antagligen inte rätt för det stora flertalet människor i samhället. Att sätta sig på skolbänken för att ytterligare nå en möjlighet till anställning är ju okej, men det tar både tid och efterföljande studieskulder.

Tittar vi på Direkthandeln som företeelse, kan ett eget entreprenörskap inom den inte bara skapa en återkommande inkomst, den kan också höja känslan av meningsfullhet, känslan av att vara driftig nog att klara sig själv och att ta sig framåt av egen kraft. Detta oavsett vem Du är och vad Du har med Dig i bagaget!

Läs gärna denna nypublicerade artikel i SvD näringsliv samt lyssna till Robert Kiyosaki  (under fliken “media”) om varför han rekommenderar Direkthandel som framgångsväg!

Gold

SvD Näringsliv 15/7 2013 – Den snabba vägen till rikedom