2. Ditt mindset!

Har DU rätt ”mindset” inför framtiden?

Suze OrmanDen 2 feb 2012 intervjuades Suze Orman, flitigt anlitad finansguru, i TV-programmet ”Piers Morgen tonight show”.
Så här svarade hon på frågan om hur människor idag bör tänka när det ser tuffare ut på arbetsmarknaden:

”I think the answer is people are going to have to become entrepreneurial. They are going to have to become their own bosses. The day of working for a corporation, you get a pension after 30 years and health benefits – gone. So, if you really want to be secure, you are going to have to be your own boss.”

Vad innebär det – att vi måste bli och tänka mer som entreprenörer i framtiden?

 

dv1494022Vad är en entreprenör och har DU vad som krävs?

Om man läser på Wikipedia så är en entreprenör någon som har grundat ett företag eller är en företagsam person. Någon som har skapandet som sin drivkraft för att sätta igång.
Att kunna se möjligheter, att tycka om att skapa och att sätta fart för att åstadkomma detta – det är vad som kännetecknar entreprenören. Mycket kort sagt!
Den definitionen stämmer bra överens med nutidens entreprenörer inom direkthandelsbranschen. Förvisso har de inte själva lagt grunden till det företag de är involverad i, men för att sätta igång krävs i alla fall en vilja att ta tag i sin framtid och att våga kliva utanför de konventionella ramarna för vad ett vanligt arbete har att erbjuda.

Många av oss är uppvuxna, inte bara med industrialismen, utan också med känslan av att andra är våra motståndare och konkurrenter i kampen om jobb och pengar. Att arbetare skulle kunna hjälpa andra arbetare att skaffa sig en inkomst är vi inte vana vid. Men i direkthandelsbranschen är det precis det som händer. Vem som helst kan vara en entreprenör som bär på en möjlighet att i sin tur erbjuda vem som helst en ingång till ett jobb. Det är det som är så fascinerande.
Man skulle kunna säga att direkthandeln är ”Folkets egen franchising” – ett modernt sätt att hjälpa sin broder eller syster att skaffa sig en inkomst!

Att ha rätt mindset för branschen handlar bl a om dessa faktorer:

high five

 • Ta ordentligt reda på ”varför” du vill starta upp din business.  Din verkliga motivation är A-O till att vilja göra något ytterligare i livet. Pengar är inte alltid motivationsfaktor nr 1,  istället är det vad du vill göra med de pengar du tjänar som är din verkliga morot.
 • Sätt Ditt eget inkomstmål och gör en tidsplan för när du vill nå det målet. Det skapar fokus och skärpa som leder till handling och vidare till att lyckas.
 • Fokusera inte för mycket på “miljonärskap” utan glädjs istället om du når dit! Fokusera istället på vad du faktiskt kan göra med ett antal 1000-lappar mer i månaden. Realistiska mål som nås via en bra strategi ger bästa förutsättningarna. När du nått det målet, stanna inte där - skapa nya högre mål!
 • Inse att citatet ”En för Alla – Alla för En” faktiskt kan åstadkomma så mycket mer än “själv är bäste dräng”. Dessutom är det mycket roligare!
 • Förstå samtidigt att Du både får och kan vara din egen chef,  bestämma över hur, varifrån och med vem du vill samarbeta och hur du själv vill lägga upp ditt jobb och din tid.
 • Förstå att du själv är ansvarig för det du gör eller inte gör.
 • Inse att det handlar om ett jobb, och inte om ett lotteri där man köper ett startkit och går hem och väntar på en ”miljonvinst”.
 • Att förstå att du i din business inte bara är samarbetspartner till ett befintligt företag, utan också egen företagare, arbetaren ute på fältet och kund i företaget du samarbetar med. Ditt mindset vad gäller detta är mycket viktigt!!!
 • Att förstå att du fr o m inträdet i direkthandelsbranschen även har rollen som en slags arbetsförmedlare, då du sitter på möjligheten att erbjuda andra samma inkomstalternativ som du själv fått och tagit.
 • Att du sitter på en fantastisk möjlighet att äntligen kunna kombinera frihet och inkomstmöjlighet samtidigt.
 • Att du bör vara en god lyssnare. Ditt jobb är faktiskt att tillgodose andras behov i första hand, oavsett det gäller produkter eller en inkomstmöjlighet!  När du hjälper andra så får du själv tillbaka :-)

Svårigheter och nackdelar

När man jämför ett arbete som entreprenör inom Direkthandel med de alternativ som funnits sen länge, ser man relativt snart att det mesta som människor vill ha ut av ett arbete är till fördel för entreprenören. Det är flexibiliteten, att vara sin egen chef, att styra över sin egen tid, möjlighet att använda tekniken, att slippa de tunga ekonomiska bitarna,  slippa göra allt jobbet själv och att inkomsten inte bara kommer från ens eget arbete utan även från det nätverk som finns runt omkring.

funderaFinns det då inga nackdelar eller svårigheter?
Ja, självklart. De finns fördelar och nackdelar med vad du än väljer. Oavsett vilket yrke eller vilken roll du har i ditt arbetsliv så måste du ha fokus på vad du gör och ha ett “mindset” som gäller för det. Det som dock hittills har uppfattats som svårt  inom den här branschen  är främst två saker: fördomarna och bemötandet från andra samt dåliga arbetsrutiner.  Många entreprenörer upplever emellanåt att gamla osanningar/fördomar vad gäller branschen gör att andra tar avstånd från dem av anledningar de inte förstår. Det här kan upplevas så jobbigt för en ny entreprenör, att han eller hon lägger ner sin verksamhet innan den ens börjat ta fart.  (Läs mer under rutan “Utmana dina fördomar”). En annan bit som är viktig och som borgar för att den egna businessen ska bli så lönsam som möjligt, är att ha bra arbetsrutiner. Eftersom det är du själv som är din egen chef, så måste du skaffa dig struktur på dina dagar. Det gör att du avancerar och tar dig vidare vecka för vecka.

Annat som knappast kan kallas svårigheter, men som tar lite tid och kan ge lite huvudbry, är att lära sig sitt företags kompensationsplan, att bli varm i kläderna som entreprenör och att få snurr på omsättningen så den ökar månad för månad. Men säg mig den “företagare/entreprenör” som inte har de sakerna att brottas med!  Fördelarna här är att du hela tiden är omringad av människor som vill hjälpa dig framåt och som stöttar dig. Människor i den här branschen brukar gladeligen dela med sig av allt de kan och vet!

 

 Alla kan bli en vinnare!

Det viktigaste är dock var och ens egen motivation till ”varför” man vill sätta igång. Att starta upp bara för att testa – är ingen bra studsmotivationsfaktor.  Din motivation är din morot som fortsätter att dra dig framåt i med och motgång. Det kan vara alltifrån en stark längtan efter mer frihet och flexibilitet, efter att få lös mer tid med familjen, efter att förverkliga något du alltid drömt om eller annat som känns verkligt och viktigt för  dig.

Så här skriver Robert Kiyosaki, i sin bok “Rich dad, poor dad”  om varför starka skäl var så viktiga för honom i hans strävan efter framgång:

”Om de inte är tillräckligt starka, kan vägen framför dig väga tyngre än dina skäl. Jag har förlorat pengar och upplevt hinder många gånger, och det har varit de djupa emotionella drivkrafterna som har fått mig att resa mig igen och fortsätta framåt. Jag ville vara fri när jag var 40, men det gick inte i uppfyllelse förrän jag var 47, och efter många lärorika erfarenheter längs vägen. Som jag sa, jag önskar jag kunde säga att det är lätt. Det var det inte. Det var inte svårt heller, men stark motivation är en viktig framgångsfaktor vad man än gör.”

 

Alla kan bli en vinnare – det handlar bara om att kliva ur sin “comfort zone” och inse att man är lika mycket värd och lika duktig som vem som helst”!

I dag måste vi vara öppna för ALLA möjligheter som kommer vår väg, och som kan leda oss framåt. Fastna inte i tron att DU inte har några val.
Ditt ”mindset” – sättet att se på omvärlden – spelar stor roll för Ditt växande i framtiden.
Vad gäller din egen business handlar det till 10% om företaget, produkterna och kompensationsplanen, men till 90% om hur väl du kan förmå Dig själv att tänka och agera på nya sätt.
Det är nyckeln till Din framgång!

Direkthandelns hjärta: Hjälp andra att lyckas, så ska du själv lyckas!